logga

Metall

Engångsburkar hamnar hos FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) Delar av järn hämtas som fragskrot till återvinningsanläggningar för vidarebefordran till stålverk. Övriga metaller sorteras.

Telefon: 0760 - 50 47 40
info@sfr-ab.se