logga

Glas

Glasförpackningar hamnar hos FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) Den färgade fraktionen kan innehålla max 10% ofärgat glas men den ofärgade kan inte innehålla färgat.

Telefon: 0760 - 50 47 40
info@sfr-ab.se
x